CALITATE, MEDIU, SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

 

Societatea noastra este certificata conform standardelor ISO:

  • SR EN ISO 9001:2015
  • SR EN ISO 14001:2015
  • SR OHSAS 18001:2008

SC CONSTRUCTII FEROVIARE MURES SA isi asuma responsabilitatea pentru obtinerea excelentei in privinta calitatii serviciilor, proceselor aferente si satisfactiei clientilor. Calitatea serviciilor si a mediului, precum si preocuparea pentru asigurarea sanatatii si securitatii operationale, reprezinta cheia pentru obtinerea si pastrarea unui inalt nivel de competitivitate al SC CONSTRUCTII FEROVIARE MURES SA ca furnizor de servicii feroviare.

Managementul la cel mai inalt nivel este responsabil pentru implementarea si mentinerea politicii si are ca principii de actiune:

1. Indeplinirea cerintelor clientului, cresterea gradului de satisfactie a acestuia prin:

  • servicii conforme cu specificatiile;
  • servicii livrate la timp;

2. Calitatea este sarcina fiecarui angajat, fiecare contribuie la locul sau de munca la concretizarea telurilor noastre de calitate, angajandu-se sa indeplineasca cerintele definite in initiativa de calitate:

  • intotdeauna mai bine
  • intotdeauna calitate
  • intotdeauna performanta

3. Fiecare angajat intelege ca este concomitent si client si furnizor in lantul de productie.

4. Supraveghem calitatea performantelor furnizorilor, ne asiguram ca acestia inteleg si respecta cerintele noastre si implicit cerintele clientilor nostrii.

5. Reducerea poluarii mediului este urmarita prin control operational adecvat.

6. Sunt alocate resurse adecvate pentru imbunatatirea performantelor de mediu si pentru o dezvoltare durabila.

7. Sunt eliminate riscurile aparitiei unor accidente/incidente de mediu prin promovarea unui management performant al deseurilor si al situatiilor de urgenta.

8. Colaboram si actionam in parteneriate cu clientii, furnizorii si autoritatile in toate probelemele de mediu si securitatea angajatilor.

9. Pentru ca ne simtim responsabili, intervenim activ atunci cand angajatii sau alte persoane aflate in companie nu actioaneaza conform masurilor de siguranta stabilite de societate in conformitate cu normele legale in vigoare.

10. Promovam constientizarea angajatilor cu privire la prevenirea si solutionarea problemelor de mediu si securitatea muncii.

11. Ne conformam cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile activitatilor desfasurate in cadrul companiei.

12. Implementarea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii-mediului-sanatatii si securitatii ocupationale, conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 este o prioritate pentru companie, fiind asigurata la toate nivelele si in toate functiile prin obiective si tinte concrete, monitorizate continuu.

Toti angajatii sunt responsabili de implementarea corecta si mentinerea politicii de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationale a companiei, progresul fiind comunicat regulat managementului.

Politica de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala este comunicata in intreaga organizatie si este valabila pentru toti angajatii SC CONSTRUCTII FEROVIARE MURES SA.